038 - 2001555 info@recreatie-trainingen.nl

We staan er gekleurd op!

René Drost

“Jullie staan er weer gekleurd op”, is een zegswijze die mijn moeder vaak gebruikte als mijn broers en ik weer eens wat hadden uitgehaald wat eigenlijk niet mocht en helaas toch aan het licht kwam. Onlangs heb ik eens opgezocht wat nu eigenlijk precies de betekenis is van dit spreekwoord. Van Dale spreekt dan over; in een kwaad daglicht staan. Maar als je wat verder in de etymologie (= de leer over de herkomst van betekenis van woorden en gezegden) duikt, is het lang niet zo negatief.

Er gekleurd opstaan wil zeggen dat door een bepaald gedrag, een specifieke manier van handelen, iemand opeens in de spotlight komt te staan. Letterlijk in beeld komen dus.

Met Recreatie Trainingen werken we ook veel vanuit een theorie waarin we “kleurtjes” gebruiken. Daar zijn we niet de enigen in overigens. My Motivational insight, DISC, Management Drives etc. Allemaal theorieën en methodieken die werken vanuit hetzelfde principe. Het toekennen van een kleur aan specifieke drijfveren en gedragingen van mensen. Om het scherp, inzichtelijk en makkelijk bespreekbaar te maken, hebben wij ervoor gekozen om ‘slechts’ drie kleuren te gebruiken: groen, blauw en rood. Het lijkt enorm ongenuanceerd en stigmatiserend om een persoon (bijvoorbeeld een collega of een gast) te vereenvoudigen tot één kleur. En dat is het ook! Echter, allereerst is het natuurlijk niet de persoon die een kleurtje krijgt, maar zijn het de gedragingen die een persoon doet. Iemand is niet rood, maar vertoont rood gedrag!

Daarnaast helpt het ongenuanceerde enorm om als ijkpunt te nemen in het oefenen met ander gedrag of met een andere manier van communiceren.

Als mijn moeder zei dat we er gekleurd op stonden, had ze natuurlijk helemaal gelijk.

Het grappige is; we staan er dus allemaal gekleurd op! In ons gedrag en in ons handelen tonen we allemaal onze kleur. En dat is prachtig. Dat maakt letterlijk en figuurlijk elk vak waarin we met mensen werken kleurrijk. Het brengt echter ook een uitdaging, een opdracht met zich mee. We moeten in het contact met de ander immers ook wat met die ‘kleurtjes’ Daarover meer in het volgende blog.

We staan er namelijk niet alleen gekleurd op, we staan er ook nog een gekleurd in!

Artikelen

Nog niet uitgelezen?